ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«ВІДПОЧИНОК НА МОРІ ДЛЯ ДВОХ ВІД СУПЕРІЯ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в АКЦІЇ «ВІДПОЧИНОК НА МОРІ ДЛЯ ДВОХ ВІД СУПЕРІЯ» (далі у тексті – Акція).
1.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті https://superia.ua/ у розділі АКЦІЯ https://superia.ua/action/tenerife/ всі зміни та доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
1.4. Організатором Акції виступає ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», далі у тексті - Організатор.
1.5. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, конкурсом або заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

2. ПРЕДМЕТ АКЦІЇ
2.1. Придбай протягом періоду проведення Акції одну упаковку Акційного товару та отримай можливість стати учасником розіграшу відпочинку на двох на Канарських островах (Тенеріфе) (надалі – Приз/Подарунок).
2.2. Розіграш буде проводитись серед осіб, які зареєструвались на сторінці акції на сайті https://superia.ua/ у розділі АКЦІЯ https://superia.ua/action/tenerife/та завантажили копію фіскального документа про придбання Акційного товару.
2.3. Розіграш буде проведений 06.05.2019 року серед зареєстрованих учасників у відповідності до їх реєстраційних номерів.
2.4. Подарунок Акції:
• Тур на двох осіб до курорту на Канарських островах о. Тенеріфе, розміщення в готелі не нижче ніж 5* за системою ультра все включено, розміщення у номері на двох. Дата вильоту 1 липня 2019, дата повернення 7 липня 2019. До вартості туру включений авіапереліт в обидва боки, груповий трансфер в обидва боки (аеропорт-готель-аеропорт), медичне страхування, проживання та годування в готелі.
2.4.1. Організатор залишає за собою право змінювати Туроператора та готель без будь-якого додаткового погодження та/або інформування Учасників.
2.5. Для використання призу переможцю необхідно мати діючий закордонний паспорт. Період отримання і використання призу: з 1 липня 2019 року до 7 липня 2019 року. Дати узгоджуються між переможцем та Організатором Акції.
2.6. Акційні товари:
• Дієтична добавка Суперія для чоловіків;
• Дієтична добавка Суперія для жінок;
• Дієтична добавка Суперія для підлітків;
• Дієтична добавка Суперія для підлітків хлопчиків;
• Дієтична добавка Суперія Джазз.

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.
3.1. Період проведення Акції: з 15.03.2019 до 30.04.2019 року (далі у тексті — Період акції).
3.2. Період акції - це період протягом якого можна стати Учасником Акції.
3.3. Учасниками Акції є фізичні особи, віком від 18-ти років, що мають повну цивільну дієздатність, та належним чином виконали умови участі в Акції, що передбачені цими Правилами. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України (далі у тексті – Учасники).
3.4. Акція діє по всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей).

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. В акції приймають участь особи визначені в п.3.3. цих правил, які протягом періоду Акції заповнили реєстраційну форму (Анкету) на акційній сторінці https://superia.ua/action/tenerife/ сайту https://superia.ua/ шляхом надання достовірної і точної інформацію про себе і свої контактні дані, а також приєднавши фото документа, що підтверджує придбання Акційного товару.
4.1.1. Учасники Акції, які придбали Акційний товар мають право зареєструватися на акційній сторінці кількість разів, що відповідає кількості придбаних акційних товарів, приєднавши відповідно фото документа, що підтверджує придбання кожного Акційного товару.
4.1.2. Учасник, який належним чином зареєструвався отримує на електронну пошту (що вказана в Анкеті), повідомлення про підтвердження такої Анкети та реєстраційний номером учасника, який і є ідентифікатором такого учасника.
4.1.3. За придбання Одного Акційного товару присвоюється Один реєстраційний номер, окрім Дієтичної добавки Суперія Джазз, за придбання якої Учаснику присвоюється Два реєстраційні номери.
4.1.4. Розіграш Подарунку буде проводитись онлайн на YouTube каналі https://www.youtube.com/channel/UCJ8cDR2RQf-WeoKfzCMgxng , Результати розіграшу затверджуються Комісією Організатора та публікуються на сайті https://superia.ua/ у розділі АКЦІЯ https://superia.ua/action/tenerife/
4.1.5. Вручення призів Переможцям буде здійснюватись за адресою: м. Київ, вул. Козацька,120/4, корпус Ж, 2й поверх.
4.1.6. Під час отримання Подарунка Акції Учасник Акції повинен мати із собою документ, що засвідчує особу, і надати копію паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки), копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків), письмову заяву-згоду на отримання Подарунка Акції й письмову згоду на отримання, оброблення та зберігання його персональних даних (ПІБ, паспортні дані, інформацію з облікової картки платника податків, контактний номер телефону) та закордонний (біометричний) паспорт. Відмова від надання зазначеної вище інформації позбавляє такого Учасника Акції права на отримання Подарунка Акції, і вважають, що такий Учасник Акції добровільно відмовився від його отримання.
4.2. Шляхом заповнення реєстраційної форми (Анкети) учасник погоджується з наступним:
4.2.1. Добровільно надає Організатору повну згоду на обробку його персональних даних, зокрема: прізвища ім’я, по-батькові, місця проживання, номера телефону, електронна пошта, будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, оприлюднення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу и т.п.), знеособлення, виокремлення, блокування та знищення їх персональних даних;
4.2.2. Підтверджує, що його повідомлено, що обробка персональних даних здійснюється з метою реалізації умов цієї Акції, проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора, розповсюдження новин, повідомлень, реклами, тощо, а також формування та підтримання обізнаності споживачів про Акційний товар.
4.2.3. Повідомлена про свої права згідно Закону України «Про захист персональних Даних».
4.3. Обов’язковою умовою для Переможців розіграшу є наявність під час вручення Подарунку оригіналу документа, що підтверджує придбання Акційного товару, а також надання письмової згоди на використання його фотографії, шляхом розміщення її як на акційній сторінці https://superia.ua/action/tenerife/ так і в мережі інтернет (Фотографія переможця розіграшу з врученим йому Подарунком), для цілей що описані в п.4.2.2. цих Правил.
4.3.1. У випадку не надання документів, що передбачені п.4.3. цих Правил такий Учасник не може бути визнаний переможцем розіграшу.
4.3.2. Переможець втрачає право на отримання подарунку у випадку не отримання Подарунку протягом 10 ти календарних днів з моменту оголошення переможця та інформування учасника про те що він є переможцем розіграшу.
4.4. Для отримання Подарунка Акції: Організатор протягом 5 (п’яти) робочих днів із дати визначення переможця Розіграшу, що здобув право на отримання Подарунка Акції, здійснює інформування такого Учасника Акції про те, що він здобув право на отримання Подарунка Акції шляхом телефонного дзвінка на контактний номер такого Учасника Акції та дістає усну згоду від такого Учасника Акції на отримання Подарунка Акції, що має бути надана не пізніше наступного робочого дня з дати інформування Виконавцем.
4.5. Відшкодування будь-яких витрат, що пов’язані з отриманням/неотриманням подарунку Організатором не здійснюється.
4.6. Заміна подарунку будь-яким іншим матеріальним благом не допускається, Подарунок обміну та поверненню не підлягає.
4.7. Вимоги до документа, що підтверджує придбання товару протягом періоду проведення Акції:
• касовий/фіскальний чек
• всі фото повинні бути чіткі та читабельні з усіма реквізитами, що передбачені для такого документу.
4.8. Усі результати розіграшу (Акції) та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.
4.9. Будь-яке інформування учасників про хід проведення Акції, анонси, результати, інформація про переможців, та інше, буде здійснюватись шляхом надсилання повідомлень на електронну адресу Учасника, що вказана в Анкеті.

5. Обмеження
5.1. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, та інших непідвладних контролю Організатора Акції обставин.
5.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування цих Правил, наявність питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора остаточне й оскарженню не підлягає.
5.3. Організатор Акції, не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника/переможця, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником/переможцем під час та/або у зв’язку із участю в Акції, або із використанням Подарунку Акції.
5.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на отримання Подарунків Акції, та не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
5.5. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за повноту та достовірність наданої ними інформації.
5.6. Організатор не несе відповідальності за якість Туру, що є Подарунком акції, відповідальність за якість надання туристичних послуг несе Туроператор.
5.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
5.7. Учасники та/або Переможці погоджуються, що Організатор, його посадові особи, керівництво, співробітники, представники і агенти не несуть відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі збитків, або будь якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо або опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання невикористання з тих чи інших причин Подарунком Акції та/або участі в конкурсі, та не вступає в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.
5.8. Додаткові витрати, в тому числі візові витрати, понесені особою, яка відповідно до цих Правил набула право на отримання призу, не відшкодовуються Організатором та/або Виконавцем Акції.
5.9. Оподаткування виграшу (призу) здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за контроль оподаткування (утримання та перерахування податків у зв’язку з отриманням виграшу (призу) в рамках проведення Акції) несе Організатор.

6. Персональні дані.
На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам Акції повідомляється:
6.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор.
6.2. Персональні дані учасників Акції обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку (надалі – Мета обробки).
6.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 4.2.2. цих Правил, Організатор може обробляти прізвища ім’я, по-батькові, місця проживання, номера телефону, електронна пошта, фото учасника.
6.4. З персональними даними, згідно з метою, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
6.5. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Партнеру письмовий запит, але при цьому вони втратять право на участь в цій Акції.
6.6. Учасники Акції мають усі права, передбачені ЗУ «Про захист персональних даних».
6.7. Номери телефонів, IP-адреси, електронні й поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції Організатор приймає самостійно і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції, втрачають право на одержання будь-яких Подарунків Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від Організатора/Партнера.

7. Інші умови.
7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання подарунку. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7.3. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
7.4. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі умови цих правил і приймає всі умови і положення зазначених правил:
7.5. У випадку, якщо Учасник не згоден з умовами та положеннями даних правил, він повинен відмовитись від участі у Акції.
7.6. Приймаючи участь у Акції, учасник беззаперечно погоджується з усіма умовами та положеннями цих правил.
7.7. Ці Правила затверджені Організатором і діють протягом строку проведення Акції.