ПРАВИЛА АКЦІЇ «Superia Супер Сім’я»
ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Superia Супер Сім’я»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Приймаючи участь в Акції кожен Учасник тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
1.2. Організатором Акції виступає ТОВ «ПРО-ФАРМА», 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 9, оф. 20 далі у тексті - Організатор.
1.3. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, конкурсом або заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
1.4. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації сторінці Superia в Фейсбук https://www.facebook.com/superia.ua 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

2. ПРЕДМЕТ АКЦІЇ
2.1. Стань Учасником Акції та прийми участь у розіграші Призу від ТМ SUPERIA!
2.2. Приз:
• 1 упаковка дієтичної добавки «СУПЕРІЯ ДЛЯ ЖІНОК» таблетки №30.
• 1 упаковка дієтичної добавки «СУПЕРІЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ» таблетки №30.
• 1 упаковка дієтичної добавки «СУПЕРІЯ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ» таблетки №30.
• 1 упаковка дієтичної добавки «СУПЕРІЯ ДЖАЗЗ» таблетки №30.

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

3.1. Період проведення Акції: з 13.12.2019 по 22.12.2019 р. (далі у тексті — Період акції).
3.2. Період акції - це період протягом якого можна стати Учасником Акції.
3.3. Учасниками Акції є фізичні особи, що мають повну цивільну дієздатність, та належним чином виконали умови участі в Акції, що передбачені цими Правилами, а також яким лікар рекомендував додатково до раціону харчування приймати дієтичні добавки, що включені до Акції (надалі – Акційний товар). Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України (далі у тексті – Учасники).
3.4. Акція діє по всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей).
3.5. Доставка Призу здійснюється відповідно до тарифів перевізника за рахунок одержувача.

4. УМОВИ АКЦІЇ
4.1. Для участі в акції необхідно:
• Підписатись на сторінку Superia в Facebook https://www.facebook.com/superia.ua.
• Поставити лайк під конкурсним постом.
• В коментарях викласти своє сімейне фото.
4.2. Переможцем Акції буде визнаний Учасник, який виконав всі умови Акції, та чіє сімейне фото набере найбільшу кількість лайків.
4.3. Переможець Акції отримує Приз визначений в п.2.2.
4.4. Інформація про Переможця Акції буде оголошена 23.12.2019 року на сторінці Superia в Facebook.
4.5. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим добровільно надає Організатору повну згоду на обробку його персональних даних, зокрема: фотографії, прізвища ім’я, по-батькові, місця проживання, номера телефону, електронна пошта, будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, оновлення, використання, оприлюднення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу и т.п.), знеособлення, виокремлення, блокування та знищення їх персональних даних;
4.6. Приймаючи участь в Акції, Учасник підтверджує, що його повідомлено, що обробка персональних даних здійснюється з метою реалізації умов цієї Акції, формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора та Партнера, розповсюдження новин, повідомлень, реклами, тощо.

5. Обмеження
5.1. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин.
5.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування цих Правил, наявність питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора остаточне й оскарженню не підлягає.
5.3. Організатор Акції, не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.
5.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками Акції та/або Переможцями і прав на отримання призів. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
5.5. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема надані ними фотографії, контактні дані).
5.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести листування з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
5.7. Заміна призу Акції будь-яким іншим матеріальним благом не допускається.

6. Персональні дані.
6.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор.
6.2. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Партнеру письмовий запит, але при цьому вони втратять право на участь в цій Акції.
6.6. Учасники Акції мають усі права, передбачені ЗУ «Про захист персональних даних».
6.7. Номери телефонів, IP-адреси, електронні й поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції Організатор приймає самостійно і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції, втрачають право на одержання будь-яких призів Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від Організатора/Партнера.

7. Інші умови.
7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання призу. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7.3. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
7.4. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі умови цих правил і приймає всі умови і положення зазначених правил:
7.5. У випадку, якщо Учасник не згоден з умовами та положеннями даних правил, він повинен відмовитись від участі у Акції.